کمترین: 
1117
بیشترین: 
1119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 7 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 آبان 1396 , 1119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:20","price":1117},{"date":"1396/08/07 11:00","price":1118},{"date":"1396/08/07 11:50","price":1119}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399