کمترین: 
4160
بیشترین: 
4180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 آبان 1396 , 4180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:10","price":4160},{"date":"1396/08/07 11:50","price":4163},{"date":"1396/08/07 13:30","price":4168},{"date":"1396/08/07 15:10","price":4180}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399