کمترین: 
3251
بیشترین: 
3266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 7 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 آبان 1396 , 3258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:10","price":3251},{"date":"1396/08/07 11:10","price":3253},{"date":"1396/08/07 11:20","price":3255},{"date":"1396/08/07 11:30","price":3256},{"date":"1396/08/07 11:50","price":3258},{"date":"1396/08/07 12:00","price":3262},{"date":"1396/08/07 12:10","price":3266},{"date":"1396/08/07 12:20","price":3260},{"date":"1396/08/07 12:50","price":3259},{"date":"1396/08/07 13:00","price":3258}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399