کمترین: 
1279915
بیشترین: 
1283096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 7 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 7 آبان 1396 , 1280919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:06","price":1280688},{"date":"1396/08/07 10:24","price":1280685},{"date":"1396/08/07 10:30","price":1280912},{"date":"1396/08/07 11:00","price":1281048},{"date":"1396/08/07 11:18","price":1281276},{"date":"1396/08/07 11:24","price":1281503},{"date":"1396/08/07 11:30","price":1281276},{"date":"1396/08/07 11:36","price":1281051},{"date":"1396/08/07 12:12","price":1282869},{"date":"1396/08/07 12:24","price":1283096},{"date":"1396/08/07 12:30","price":1283006},{"date":"1396/08/07 12:36","price":1282915},{"date":"1396/08/07 12:42","price":1279915},{"date":"1396/08/07 13:00","price":1280233},{"date":"1396/08/07 13:06","price":1280321},{"date":"1396/08/07 13:36","price":1280275},{"date":"1396/08/07 14:06","price":1280278},{"date":"1396/08/07 14:30","price":1280369},{"date":"1396/08/07 14:36","price":1280460},{"date":"1396/08/07 15:30","price":1280687},{"date":"1396/08/07 15:42","price":1280915},{"date":"1396/08/07 16:42","price":1280917},{"date":"1396/08/07 19:06","price":1280919}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399