کمترین: 
1274.06
بیشترین: 
122574
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 7 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 7 آبان 1396 , 1274.06 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 00:10","price":1274.06}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399