کمترین: 
7.17
بیشترین: 
7.17
قیمت ذغال سنگ امروز 6 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 6 آبان 1396 , 7.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 16:32","price":7.17}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399