کمترین: 
2388
بیشترین: 
2390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 6 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 2390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 14:30","price":2388},{"date":"1396/08/06 16:30","price":2390}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399