کمترین: 
1073
بیشترین: 
1074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 6 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 1074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 14:10","price":1073},{"date":"1396/08/06 14:20","price":1074}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399