کمترین: 
1060
بیشترین: 
1090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 6 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 آبان 1396 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 13:10","price":1090},{"date":"1396/08/06 13:20","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399