کمترین: 
1710
بیشترین: 
1714
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 6 آبان 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 1710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 11:40","price":1714},{"date":"1396/08/06 13:40","price":1710}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399