کمترین: 
1115
بیشترین: 
1116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 6 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 آبان 1396 , 1116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 11:40","price":1115},{"date":"1396/08/06 11:50","price":1116},{"date":"1396/08/06 13:10","price":1115},{"date":"1396/08/06 16:30","price":1116}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399