کمترین: 
250000
بیشترین: 
253000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 6 آبان 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 253000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 11:36","price":250000},{"date":"1396/08/06 12:36","price":253000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399