کمترین: 
375700
بیشترین: 
379700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 6 آبان 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 379700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 11:36","price":375700},{"date":"1396/08/06 11:42","price":376700},{"date":"1396/08/06 12:36","price":377700},{"date":"1396/08/06 13:18","price":378700},{"date":"1396/08/06 17:42","price":379700}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399