کمترین: 
668000
بیشترین: 
672000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 6 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 672000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 11:36","price":668000},{"date":"1396/08/06 12:36","price":669000},{"date":"1396/08/06 13:06","price":671000},{"date":"1396/08/06 17:42","price":672000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399