کمترین: 
4146
بیشترین: 
4160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 آبان 1396 , 4153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:30","price":4160},{"date":"1396/08/06 11:20","price":4156},{"date":"1396/08/06 11:50","price":4146},{"date":"1396/08/06 12:50","price":4148},{"date":"1396/08/06 15:50","price":4153}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399