کمترین: 
632
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 6 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 آبان 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:30","price":633},{"date":"1396/08/06 12:10","price":632},{"date":"1396/08/06 13:20","price":635},{"date":"1396/08/06 14:10","price":634},{"date":"1396/08/06 16:30","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399