کمترین: 
497
بیشترین: 
500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 6 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 آبان 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":500},{"date":"1396/08/06 10:30","price":499},{"date":"1396/08/06 12:10","price":498},{"date":"1396/08/06 14:50","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399