کمترین: 
633
بیشترین: 
636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 6 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 آبان 1396 , 633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":636},{"date":"1396/08/06 10:30","price":634},{"date":"1396/08/06 14:50","price":633}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399