کمترین: 
486
بیشترین: 
491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 6 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 آبان 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":491},{"date":"1396/08/06 10:30","price":490},{"date":"1396/08/06 11:40","price":489},{"date":"1396/08/06 14:40","price":488},{"date":"1396/08/06 14:50","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399