کمترین: 
3198
بیشترین: 
3216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 6 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 آبان 1396 , 3200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":3216},{"date":"1396/08/06 10:30","price":3214},{"date":"1396/08/06 11:20","price":3212},{"date":"1396/08/06 11:40","price":3209},{"date":"1396/08/06 11:50","price":3206},{"date":"1396/08/06 12:10","price":3205},{"date":"1396/08/06 12:40","price":3208},{"date":"1396/08/06 13:30","price":3206},{"date":"1396/08/06 15:00","price":3198},{"date":"1396/08/06 15:50","price":3200}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399