کمترین: 
3245
بیشترین: 
3265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 6 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 آبان 1396 , 3248 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":3265},{"date":"1396/08/06 10:30","price":3262},{"date":"1396/08/06 11:20","price":3260},{"date":"1396/08/06 11:30","price":3261},{"date":"1396/08/06 11:40","price":3258},{"date":"1396/08/06 11:50","price":3256},{"date":"1396/08/06 12:10","price":3250},{"date":"1396/08/06 13:10","price":3248},{"date":"1396/08/06 14:00","price":3247},{"date":"1396/08/06 14:10","price":3246},{"date":"1396/08/06 15:00","price":3245},{"date":"1396/08/06 15:50","price":3248}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399