کمترین: 
1099
بیشترین: 
1108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 6 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 1099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":1108},{"date":"1396/08/06 11:20","price":1107},{"date":"1396/08/06 11:40","price":1105},{"date":"1396/08/06 11:50","price":1103},{"date":"1396/08/06 12:10","price":1102},{"date":"1396/08/06 13:20","price":1101},{"date":"1396/08/06 14:10","price":1100},{"date":"1396/08/06 16:00","price":1099}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399