کمترین: 
5347
بیشترین: 
5365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 6 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 آبان 1396 , 5352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":5365},{"date":"1396/08/06 10:30","price":5358},{"date":"1396/08/06 11:20","price":5354},{"date":"1396/08/06 11:40","price":5351},{"date":"1396/08/06 11:50","price":5347},{"date":"1396/08/06 12:10","price":5350},{"date":"1396/08/06 14:00","price":5352},{"date":"1396/08/06 14:10","price":5351},{"date":"1396/08/06 15:50","price":5352}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399