کمترین: 
4774
بیشترین: 
4800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 6 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 آبان 1396 , 4785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:10","price":4800},{"date":"1396/08/06 10:30","price":4780},{"date":"1396/08/06 10:40","price":4783},{"date":"1396/08/06 11:20","price":4778},{"date":"1396/08/06 11:30","price":4780},{"date":"1396/08/06 11:50","price":4779},{"date":"1396/08/06 12:10","price":4774},{"date":"1396/08/06 12:40","price":4778},{"date":"1396/08/06 13:00","price":4779},{"date":"1396/08/06 13:40","price":4778},{"date":"1396/08/06 14:00","price":4776},{"date":"1396/08/06 14:10","price":4779},{"date":"1396/08/06 14:20","price":4781},{"date":"1396/08/06 15:00","price":4783},{"date":"1396/08/06 16:30","price":4785}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399