کمترین: 
254981
بیشترین: 
255231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 6 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 255231 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:06","price":254981},{"date":"1396/08/06 10:30","price":255064},{"date":"1396/08/06 11:24","price":255148},{"date":"1396/08/06 12:06","price":255231},{"date":"1396/08/06 17:42","price":255230},{"date":"1396/08/06 18:06","price":255231},{"date":"1396/08/06 20:30","price":255230},{"date":"1396/08/06 20:36","price":255231}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399