کمترین: 
1273036
بیشترین: 
1279989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 6 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 6 آبان 1396 , 1279988 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:06","price":1273036},{"date":"1396/08/06 10:36","price":1273265},{"date":"1396/08/06 11:24","price":1273719},{"date":"1396/08/06 11:42","price":1273765},{"date":"1396/08/06 11:54","price":1274219},{"date":"1396/08/06 12:06","price":1274352},{"date":"1396/08/06 13:06","price":1274172},{"date":"1396/08/06 13:30","price":1273036},{"date":"1396/08/06 14:00","price":1273218},{"date":"1396/08/06 14:30","price":1278218},{"date":"1396/08/06 14:54","price":1278214},{"date":"1396/08/06 15:06","price":1278441},{"date":"1396/08/06 15:48","price":1278580},{"date":"1396/08/06 15:54","price":1278717},{"date":"1396/08/06 16:30","price":1278990},{"date":"1396/08/06 17:42","price":1278986},{"date":"1396/08/06 18:06","price":1278989},{"date":"1396/08/06 20:06","price":1279989},{"date":"1396/08/06 20:30","price":1279986},{"date":"1396/08/06 20:36","price":1279988}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399