کمترین: 
1273000
بیشترین: 
1278000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 1278000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:06","price":1273000},{"date":"1396/08/06 11:36","price":1275000},{"date":"1396/08/06 11:42","price":1277000},{"date":"1396/08/06 14:30","price":1276000},{"date":"1396/08/06 17:18","price":1278000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399