کمترین: 
721.5
بیشترین: 
721.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 6 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 721.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":721.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399