کمترین: 
2046.2
بیشترین: 
2046.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 6 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 2046.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":2046.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399