کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 6 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399