کمترین: 
10456.6
بیشترین: 
10456.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 6 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 آبان 1396 , 10456.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":10456.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399