کمترین: 
2548.9
بیشترین: 
2548.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 آبان 1396 , 2548.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":2548.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399