کمترین: 
3300
بیشترین: 
3300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 3300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":3300}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399