کمترین: 
53.6
بیشترین: 
53.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 6 آبان 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 6 آبان 1396 , 53.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":53.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399