کمترین: 
6.8
بیشترین: 
6.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه امروز 6 آبان 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 6.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":6.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399