کمترین: 
298.2
بیشترین: 
298.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 6 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 آبان 1396 , 298.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":298.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399