کمترین: 
9051.8
بیشترین: 
9051.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 6 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 آبان 1396 , 9051.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":9051.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399