کمترین: 
922.9
بیشترین: 
922.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 6 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 آبان 1396 , 922.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":922.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399