کمترین: 
927.7
بیشترین: 
927.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 6 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 آبان 1396 , 927.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":927.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399