کمترین: 
427.3
بیشترین: 
427.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 6 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 آبان 1396 , 427.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":427.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399