کمترین: 
542.9
بیشترین: 
542.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 6 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 آبان 1396 , 542.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":542.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399