کمترین: 
416
بیشترین: 
416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 6 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 آبان 1396 , 416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":416}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399