کمترین: 
51
بیشترین: 
51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 6 آبان 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":51}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399