کمترین: 
2716.8
بیشترین: 
2716.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 6 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 آبان 1396 , 2716.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":2716.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399