کمترین: 
3060.4
بیشترین: 
3060.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 6 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 آبان 1396 , 3060.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":3060.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399