کمترین: 
917.7
بیشترین: 
917.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 6 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 917.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":917.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399