کمترین: 
947.6
بیشترین: 
947.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 6 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 آبان 1396 , 947.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":947.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399