کمترین: 
4567.3
بیشترین: 
4567.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 6 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 آبان 1396 , 4567.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":4567.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399