کمترین: 
4039
بیشترین: 
4039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 6 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 آبان 1396 , 4039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":4039}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399