کمترین: 
3478.9
بیشترین: 
3478.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 6 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 آبان 1396 , 3478.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":3478.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399